Partners

De Heidebloem

De Heidebloem is de jongerentoneelvereniging van Echten. Ieder jaar wordt in november de jaarlijkse uitvoering gespeeld.
In de pauze is er altijd een verrassende verloting en na afloop muziek.

 
Kaartclub Echten in dorpshuis d’Olde Karke

Vanaf september tot mei wordt er iedere maandagmiddag gespeeld.
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur.
Spelen: Jokeren en klaverjassen.
Kosten: € 7.00 per maand ( inclusief 2 kopjes koffie).
Adres: Dorpshuis d’Olde Karke, Zuidwolderweg 10.

Voor inlichtingen:

Roelof Hut, tel. 0528-251200